Wystarczy właściwie fragment podwórka i już można rozpocząć przydomową hodowlę kur. Dzięki niej otrzymuje się jajka na własne potrzeby, ale część z ich można również sprzedawać.

Ilość jajek i zysków w chowie przydomowym oraz przemysłowym jest oczywiście zupełnie inna. Jednak, żeby zostać poważnym hodowcom trzeba spełnić szereg wymogów dotyczących ferm drobiu. Poza tym zanim podejmie się decyzję o budowie, zakupie wyposażenia i dużej ilości kur, na pewno warto zrobić odpowiedni biznes plan. Powinien on uwzględnić koszty związane z założeniem hodowli kur, ale także koszty ich utrzymania oraz oczywiście zyski pochodzące ze sprzedaży jajek. Można wziąć również pod uwagę chów drobiu przeznaczonego do utuczeni i uboju. Niektórzy kupują w tym celu kurczęta, ale można też nabyć jaja lęgowe brojlerów. Oczywiście trzeba wówczas dysponować inkubatorami. Zresztą korzysta z nich coraz więcej gospodarstw przemysłowych. Dzięki inkubacji jaj można kontrolować ilość ptaków w hodowli i w razie potrzeby zwiększać ją.

W przydomowym chowie kur nie stosuje się inkubatorów. Jakie warunki trzeba zapewnić ptakom? Potrzebny jest kurnik z grzędami i gniazdami, ogrodzony wybieg oraz dostęp do paszy i wody. Na pewno polecane jest karmienie kur paszą ekologiczną. Zresztą tylko takie pożywienie dostają ptaki hodowane w gospodarstwach ekologicznych. Jest to najbardziej etyczna metoda chowu przemysłowego, bo bierze pod uwagę przede wszystkim dobrostan kur. Jeśli chodzi o pozostałe systemy chowu drobiu, to najlepsze warunki mają ptaki, którym zapewniono możliwość poruszania się po wybiegu. Oprócz wolnowybiegowego jest jeszcze chów ściółkowy i klatkowy. W przypadku systemu ściółkowego ptactwo ma możliwość swobodnego poruszania się, ale tylko po kurniku. Najgorsza opcja, to trzymanie kur w klatkach. Spędzają tam całe swoje życie. O czym warto jeszcze pomyśleć zanim zainwestuje się w fermę drobiu? Na pewno można dowiedzieć się jak najwięcej na temat możliwości otrzymania dotacji z UE dla hodowców kur lub innego ptactwa. Ponieważ oprócz tego, że można zdecydować się na chów różnych ras kur niosek, można też wziąć pod uwagę kury ozdobne, a także indyki, kaczki, gęsi, bażanty itp.